Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. ~ Freiya Asgard

Trening Kompetencji Rodzicielskich

Trening Kompetencji Rodzicielskich

Spotkania odbywać się będą w grupach liczących do 10 osób, raz na dwa tygodnie. Czas trwania spotkania to 2 godziny. Cykl treningu przewiduje 8 spotkań.

Poruszana tematyka: 1. Specyficzne potrzeby dziecka i ich zaspokajanie przez rodziców. 2. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. 3. Wspieranie dziecka w różnych aspektach jego funkcjonowania – obowiązków, pracy w grupie, organizacji pracy. 4.Dialog jako podstawa funkcjonowania rodziny: w relacjach między małżonkami, między rodzicami a dzieckiem, między rodzina a szkołą. 5. Sukcesy i porażki dziecka – jak przekuwać je na rozwój dziecka? 6. Kary i nagrody w procesie wychowania.
7. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka oraz jego motywacji do działania.
8. Czas wolny a wzmacnianie więzi rodzinnych i rozwój zainteresowań dziecka. 9. Zasady i granice oraz ponoszenie odpowiedzialności, jako warunki profilaktyki zagrożeń związanych z okresem dorastania. Jak reagować na zachowania dziecka, które zbyt często wyraża bunt oraz brak poszanowania obowiązujących norm? 10. Sztuka komunikacji i negocjacji w rodzinie. 11. Trening rozpoznawania własnych emocji i kierowania nimi.
12. Stres a funkcjonowanie rodziny – wypracowywanie sposobów radzenia sobie ze stresem swoim i pozostałych członków rodziny.

Spotkania prowadzić będzie Sylwia Wesołowska – Komar.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zapisywać można się telefonicznie, mailowo, przy użyciu komunikatorów lub formularza kontaktowego, który znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej.

admin1281