Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. ~ Freiya Asgard

ADHD U DOROSŁYCH

ADHD U DOROSŁYCH

ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi) u dorosłych manifestuje się różnorodnie, a objawy mogą być subtelne, co utrudnia często rozpoznanie. Oto kilka powszechnych objawów ADHD u dorosłych:

 1. Trudności z Koncentracją i Uwagą: Osoby dorosłe z ADHD mogą mieć problemy z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu, łatwo się rozpraszać i trudno im skupić się na detalach.
 2. Impulsywność: Skłonność do podejmowania szybkich decyzji bez dostatecznego zastanowienia się nad konsekwencjami, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
 3. Hiperaktywność: Choć u dorosłych hiperaktywność może być mniej widoczna niż u dzieci, niektóre osoby nadal doświadczają nadmiernego ruchu, np. nieustannego taplania stóp czy ruchów rąk.
 4. Zmienne Nastroje: Skłonność do zmian nastrojów, z trudnościami w regulacji emocji, co może prowadzić do nagłych wybuchów złości czy frustracji.
 5. Trudności Organizacyjne: Problemy z organizacją czasu, planowaniem zadań oraz utrzymaniem porządku w otoczeniu osobistym i zawodowym.
 6. Problemy w Relacjach: Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych z powodu impulsivek i skłonności do nieprzemyślanych działań.
 7. Zmęczenie i Problemy ze Snem: Osoby z ADHD mogą doświadczać trudności w zasypianiu, a także w utrzymaniu regularnych rytuałów snu.

Warto zauważyć, że każda osoba może doświadczać tych objawów w różnym stopniu, a diagnoza powinna być ustalana przez wykwalifikowanego specjalistę na podstawie szerokiej analizy zachowań i historii życiowej danej osoby.

Test DIVA-5 (Diagnostic Interview for ADHD in adults, Piąta Edycja Wywiadu Diagnostycznego na ADHD u Dorosłych) to narzędzie diagnostyczne stworzone z myślą o identyfikacji objawów ADHD u dorosłych. Poniżej znajdziesz kilka ważnych informacji na temat tego testu:

 1. Celem Testu: DIVA-5 został opracowany w celu ułatwienia diagnostyki ADHD u dorosłych poprzez systematyczne podejście do analizy objawów zgodnie z kryteriami diagnostycznymi DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Piąte Wydanie).
 2. Struktura Wywiadu: Test DIVA-5 opiera się na strukturalnym wywiadzie klinicznym, w którym przesłuchujący specjalista zadaje pacjentowi pytania dotyczące różnych obszarów życia, obejmujących szereg objawów związanych z uwagą, impulsywnością i hiperaktywnością.
 3. Wiek Pacjentów: Test ten jest dedykowany przede wszystkim dla dorosłych. Skupia się na objawach ADHD, które utrzymują się po okresie dzieciństwa i mogą wpływać na funkcjonowanie dorosłych.
 4. Diagnoza ADHD: DIVA-5 pomaga w ustaleniu, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne dla ADHD. Diagnoza opiera się na dokładnej analizie objawów oraz ich wpływu na codzienne funkcjonowanie.
 5. Kompleksowa Analiza: Test DIVA-5 nie koncentruje się tylko na jednym aspekcie, lecz uwzględnia szerszy kontekst życiowy, społeczny i zawodowy pacjenta, co jest kluczowe w pełniejszym zrozumieniu jego sytuacji.
 6. Współpraca Z Pacjentem: W trakcie przeprowadzania testu DIVA-5 pacjent jest aktywnie zaangażowany w proces diagnostyczny, co sprzyja zrozumieniu i uwzględnieniu jego własnej perspektywy na własne doświadczenia.
admin1281