Pomysłodawcą i założycielem Poradni poMOC jest Zuzanna Bizuk, psycholog i psychoterapeuta po ukończonej szkole psychoterapii psychodynamicznej i kursach z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz psycholog szkolny.

Zdjęcie jest nieprzypadkowe, albowiem to tu – w Tatrach Polskich zrodził się pomysł na stworzenie miejsca, którego dewizą jest dawanie MOCy i wsparcia. Tak jak ja potrzebowałam motywacji, by pokonać swe lęki i obawy i zdobyć szczyt Orlej Perci, tak postanowiłam wzmacniać Innych, by i Oni umieli dotrzeć do celu.

Poradnia poMOC to nie tylko ja – mój był pomysł i wizja, ale to dzięki wsparciu najbliższych i przyjaciół oraz dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wchodzą w skład specjalistów naszej poradni było możliwe zrealizowanie planów. Dziękuję!

Sonia Skrętkowska jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła także studia podyplomowe: „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”; „Stosowana analiza zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania”. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Od wielu lat pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, opiniodastwem i orzecznictwem, wspieraniem dzieci i ich rodzin oraz prowadzeniem grup terapeutycznych.

Dla poMOCy jest wsparciem w zakresie terapii i diagnozy – to nasz poMOCny Konsultant

Magdalena Pyrda jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006r.). Aktualnie doskonali swe umiejętności zawodowe w studium psychoterapii integratywnej w Krakowie. Ukończyła szkolenie z integratywnej psychoterapii zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych oraz integratywnej psychoterapii krótkoterminowej.
Na co dzień żona, mama dwóch nastoletnich córek, miłośniczka czekolady, śpiewu, podróży i spotkań w gronie Przyjaciół:) Od czasu pandemii – właścicielka psa maltańczyka.

Katarzyna Wloka jest psychologiem i terapeutą z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy łączy nurty terapii systemowej rodzin, poznawczo – behawioralnej i skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, rodzinami i parami. Wciąż, nieustannie fascynuje ją człowiek, ze swoimi marzeniami, emocjami, pragnieniami, barierami…

Na codzień przyświeca jej motto “Wszysko jest trudne nim stanie się łatwe”.

Agnieszka Pogonowska pracuje w zawodzie psychologa od 2007 roku. Ponadto ukończyła Akademię Trenerów Grupowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami.

Celem jej pracy jest profesjonalna pomoc i wsparcie drugiego człowieka z poszanowaniem jego indywidualnych wartości i przekonań.

Agnieszka Sławik jest psychologiem, interwentem kryzysowym, trenerem TUS, terapeutą TSR w procesie kształcenia i certyfikacji.
W swojej pracy łączy podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach z nurtami poznawczo-behawioralnymi oraz z narzędziami Dialogu Motywującego. Współpracuje także z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej gdzie wspiera dorosłych, dzieci oraz młodzież w kryzysie, prowadzi warsztaty i grupy wsparcia. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na
kursach i szkoleniach, pracuje pod stałą superwizją.
Bardzo ważne jest dla niej stworzenie relacji z klientem pełnej szacunku, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie z nim poszukuje rozwiązań i pomaga wypracować nowe sposoby na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Agnieszka Kubacka – Dołchun jest specjalistą diagnozy, edukacji i terapii osób ze spectrum autyzmu, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, wieloletnim pedagogiem szkolnym, pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, trenerem w ramach programu Profilaktycznego Unplugged na terenie Śląska.

Od blisko 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju oraz trudnościami.

Ukończyła kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej osób z autyzmem” oraz trzystopniowy kurs kwalifikacyjny języka migowego.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje kończąc kursy takie jak „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, „Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole”, „Jak pomagać dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?”, „Trening umiejętności społecznych TUS”, „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie”, „Terapia dziecka skoncentrowana na rozwiązaniach”.

Spełnia się także w rolach matki, żony i córki. Lubi odpocząć delektując się dobrą książką, najlepiej na łonie przyrody.

Jej motto to „PoMOC jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”.

Sylwia Wesołowska – Komar jest psychoterapeutą, pedagogiem, nauczycielem oraz plastykiem.

Poza całościowym kursem psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, ukończyła Akademię Trenerów Grupowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Oligofrenopedagogikę w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje kończąc różnorodne kursy, szkolenia związane z pracą psychoterapeuty i nauczyciela.

Korzysta również z innych metod, technik i form terapii dostosowując
styl pracy do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Monika Bizuk jest psychologiem, trenerem TUS, Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu.


Współpracowała z Poradnią Psychologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Centrum Wsparcia Rodziny. Swoje doświadczenie zdobywa również pełniąc rolę psychologa szkolnego. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach.


Zajmuje się diagnozą psychologiczną w zakresie trudności emocjonalnych, społecznych, dydaktycznych i zawodowych. Prowadzi terapię dzieci oraz młodzieży. Doskonale sprawdza się też w prowadzeniu warsztatów i prelekcji.

Paulina Żywanowska, psycholog.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Nieustannie poszerza swój warsztat.

Na co dzień realizuje się zawodowo jako interwent kryzysowy, udzielając wsparcia osobom w kryzysie. Wspiera także rodziców samotnie wychowujących dzieci. Prowadzi poradnictwo, konsultacje i terapię psychologiczną. Pracuje z pasją – z dorosłymi i młodzieżą. Czerpie z podejścia poznawczo behawioralnego, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz ACT. 

W wolnym czasie pochłania seriale, książki i gry video a także kocią miłość razy trzy 🙂

Agnieszka Kaszuba – Czana jest Psychodietetykiem oraz Dietetykiem Klinicznym.
Tytuł magistra uzyskała poprzez kształcenie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na dwóch specjalizacjach: Psychodietetyka oraz Dietetyka Kliniczna. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, konferencjach specjalistycznych oraz licznych szkoleniach z zakresu psychodietetyki.

Głównie specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, tj. Anoreksja, Bulimia oraz Kompulsywne (napadowe) objadanie.

Pracę z Pacjentem opiera na modelu poznawczo – behawioralnym. Poprzez umiejętne wykorzystanie wiedzy z dziedzin psychodietetyki oraz dietetyki klinicznej pomaga Pacjentom naprawić ich relacje z żywieniem.

Elżbieta Cichoń – jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii Gestalt. Ukończyła pedagogikę ze specjalnością terapia pedagogiczna, aby pracować z dziećmi jeszcze efektywniej i być dla nich pomocą w rozwiązywaniu problemów. Jest  terapeutką TUS oraz prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przygotowuje również szkolenia dla nauczycieli i rodziców.  Od kilku lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, pomagając w przezwyciężaniu trudności i nie wyobraża sobie, żeby mogło być inaczej. Każde spotkanie to dla niej inspirujące doświadczenie. W swojej pracy jest otwarta na spotkanie z człowiekiem i towarzyszenie mu w pokonywaniu problemów oraz podejmowaniu zmian. W wolnym czasie lubi spędzać czas na łonie natury, wędrować po górach i lesie.

Anna Brejna – jest psychologiem, certyfikowanym terapeutą środowiskowym, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju z uprawnieniami pedagogicznymi.
Od wielu lat pracuje z osobami doświadczającym i różnych trudności w sferze psychicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, poradnictwem oraz psychoedukacją.

W swojej pracy kieruje się zawsze etyką zawodu, oraz indywidualnego podejścia do każdej osoby i trudności z jakimi się zgłasza. Najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem jest dla Niej stworzenie optymalnych
warunków do budowania relacji opartej na akceptacji, poczuciu poszanowania, zaufaniu, poczuciu bycia zrozumianym oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Towarzyszy dzieciom, adolescentom i dorosłym w trudnych dla nich momentach, udzielając pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych, wzmacniania kompetencji emocjonalno-społecznych takich jak np. odporność na stres, komunikatywność, asertywność, umiejętność rozwiązywania problemów. Wspiera w
budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości i samooceny, pomagam w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych czy rówieśniczych.

Podczas konsultacji rodzicielskich wspiera rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i zachowaniem swojego dziecka lub chcą nabyć wiedzę w tym obszarze. Spotykając się z rodzicami istotną rolę dla Niej odgrywa współpraca – wspólnie poszukujemy zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Pamiętaj – jesteśmy po to, by dawać MOC #PoradniapoMOC