Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. ~ Freiya Asgard

DIAGNOZA ADHD U DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZA ADHD U DZIECI I MŁODZIEŻY

ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi, to neurobiologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na funkcjonowanie mózgu i zachowanie jednostki. Oto kilka kluczowych informacji na temat ADHD:

  1. Deficyt Uwagi: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w skupianiu uwagi, utrzymywaniu uwagi na zadaniu i unikaniu rozproszeń. To może wpływać na ich zdolność do zrozumienia i przetworzenia informacji.
  2. Nadpobudliwość Psychoruchowa: Charakteryzuje się nadmiernym poziomem aktywności fizycznej, impulsywnością i trudnościami w kontrolowaniu zachowań. Osoby z ADHD często działają zanim dokładnie przemyślą konsekwencje swoich działań.
  3. Trudności w Samokontroli: Osoby z ADHD mogą doświadczać trudności w kontrolowaniu swoich reakcji emocjonalnych oraz zachowań impulsywnych. To może prowadzić do konfliktów interpersonalnych i problemów w relacjach społecznych.
  4. Różnice w Funkcjonowaniu Mózgu: Badania wskazują, że istnieją różnice w strukturze i funkcji mózgu osób z ADHD. Dotyczą one obszarów związanych z regulacją uwagi, kontroli impulsów i funkcji wykonawczych.
  5. Wpływ na Życie Codzienne: ADHD może wpływać na różne obszary życia, w tym na edukację, pracę, relacje społeczne i samoocenę. Jednak z odpowiednim wsparciem, nauką strategii zarządzania oraz leczeniem farmakologicznym w niektórych przypadkach, osoby z ADHD mogą efektywnie zarządzać swoimi wyzwaniami.
  6. Diagnoza i Interwencja: Diagnoza ADHD jest zazwyczaj dokonywana przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak psycholog, psychiatra czy neuropsycholog. W leczeniu mogą być stosowane różne metody, w tym terapia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna oraz farmakoterapia.“Conners 3” to skrót od
“Conners Comprehensive Behavior Rating Scales – Third Edition”.

Jest to zestaw narzędzi diagnostycznych używanych do oceny zachowań i trudności emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

Conners 3 stanowi narzędzie służące ocenie różnych obszarów funkcjonowania psychospołecznego, takich jak uwaga, impulsywność, agresja, problemy emocjonalne czy trudności szkolne.

Test Conners 3 jest wykorzystywany przede wszystkim przez specjalistów, takich jak psychologowie, psychiatrzy, neuropsycholodzy czy pedagodzy specjalni, do diagnostyki i planowania interwencji w przypadku dzieci z różnymi trudnościami psychospołecznymi. Jest skonstruowany w formie kwestionariuszy wypełnianych przez opiekunów, nauczycieli i samych badanych dzieci. Ocena opiera się na analizie odpowiedzi w kontekście normy wiekowej.


Ważne jest zauważenie, że test Conners 3 nie jest jednoznaczny z diagnozą zaburzeń, ale może dostarczyć informacji wspomagających proces diagnostyczny. Wyniki testu są interpretowane przez wykwalifikowanego specjalistę, który uwzględnia różne aspekty życia dziecka i kontekst, w którym się rozwija.

admin1281