Poradnia poMOC, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniom proponuje różnorodne formy wsparcia i doskonalenia, do których należą:

Grupy terapeutyczne czytaj dalej
 1. TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych przewidziany dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych, liczących około 8-10 osób. Spotykamy raz w tygodniu, na 60 minut. Celem spotkań jest rozwój kompetencji społecznych, poprawa samooceny, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i wiele innych. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 791050773 lub kontaktując się z nami przez formularz: https://poradnia-pomoc.pl/index.php/kontakt/

2. Grupa terapeutyczna dla młodzieży z objawami depresyjno – lękowymi przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 13-17 lat, przezywającej trudności emocjonalne pod postacią: obniżonego nastroju, braku wiary w siebie, silnego stresu, leków społecznych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Celem zajęć jest wzmocnienie wiary w własne możliwości, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami, poprawa kondycji psychicznej, uzyskanie wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 791050773 lub kontaktując się z nami przez formularz: https://poradnia-pomoc.pl/index.php/kontakt/

3. Grupa Rozwojowa dla Młodzieży

Nasz grupa wsparcia jest dla młodzieży w wieku 15-18 lat borykającej się z problemami typowymi dla okresu dojrzewania – smutek, złość, zmienność nastrojów, brak motywacji, problemy z komunikacją z dorosłymi, poczuciem niezrozumienia, osamotnienia, niechęcią do szkoły, nie radzeniem sobie z nadmiarem obowiązków itp.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Przed przystąpieniem do grupy odbywa się indywidualne spotkanie z naszymi specjalistami – to krótkie ok 20-30 minutowe spotkanie, na którym będziemy mogli się poznać. Osoby niepełnoletnie przychodzą na pierwsze spotkanie z rodzicem/opiekunem. Będzie to także okazja do przedstawienia zasad grupy i wypełnienia niezbędnych dokumentów/załatwienia formalności.

Pierwsze zajęcia grupowe mają charakter integracyjny, służą wzajemnemu poznaniu się w otwartej atmosferze oraz oswojeniu się z formą pracy warsztatowej i miejscem pracy. 

Kolejne spotkania

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Trwają po 2h. Realizowane są wg zaprezentowanego wcześniej uczestnikom ogólnego programu (z wykorzystaniem zasad TUS – treningu umiejętności społecznych), jednak z założeniem dostosowania form  pracy i tematyki do potrzeb grupy. 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 791050773 lub kontaktując się z nami przez formularz: https://poradnia-pomoc.pl/index.php/kontakt/

4. Arteterapia to alternatywa dla typowych spotkań terapeutycznych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Arteterapia wykorzystuje naturalne skłonności dziecka, do swobodnej wypowiedzi przy użyciu środków plastycznych. Zdecydowana większość dzieci bardzo lubi rysować, wydzierać, malować, bawić się konsystencją i formą – taka jest przecież dziecięca natura, podsycana przez ciekawość , napędzana radością z małych rzeczy 😀. W trakcie takiej “zabawy” dzieci, skupione na wykonywanej czynności potrafią całkowicie się “zatracić”, przenieść w zupełnie inny świat i wtedy… pięknie się otwierają, relaksują. Jeśli nie ma ocen, krytyki i uwag, to co pozostaje? Radość !!! Spontaniczna zabawa, brak stresu, nie trzeba przecież martwić się o efekt końcowy – bo on zawsze będzie wystarczająco dobry!. Polecam takie zajęcia – niesamowicie wzmacniają samoocenę i dają szansę zwłaszcza tym, którzy w szkolnej rzeczywistości mają kłopoty. Na takich zajęciach, często po raz pierwszy dzieci mają okazję na przeżycie sukcesu, pierwszy raz słyszą pochwałę i … czują się wspaniale!

Arteterapia nie jest jedynie dla dzieci (młodzieży czy dorosłych), które borykają się z jakimiś problemami, czy dysfunkcjami. Takie spotkania wykorzystują po prostu terapeutyczne działanie twórczości, swobodnego działania plastycznego 🎨. To zajęcia, które relaksują🌈, dają odprężenie, ale też pozwalają próbować różnych działań na luzie- bez obawy, że coś będzie źle.🔴Dzieci potrzebują bez obaw eksperymentować z różnymi tworzywami, technikami i narzędziami malarskimi. Tylko wtedy działają spontanicznie, w odprężeniu. W szkole bardzo trudno jest uzyskać taki stan, ponieważ trzeba realizować konkretny temat, a więc działanie musi być ukierunkowane na cel- pracę przedstawiają konkret. W arteterapii nie o to chodzi! Tutaj nieograniczone możliwości daje płachta papieru, grube pędzle, farby, tusze, patyki – słowem wszystko, czym można zostawić ślad. Tu właśnie jest przestrzeń na to, żeby doświadczać nawet wtedy, jeśli w efekcie końcowym powstanie jedynie bura plama, czy nic nie przedstawiający kłąb linii !!!Oczywiście arteterapeuta konstruuje pewien scenariusz wydarzeń, ale zawsze towarzyszy podopiecznemu i wspiera go w procesie.I teraz wprost 🙂:Zajęcia w Poradnia Pomoc , to po prostu zajęcia, na których dzieci będą bawiły się plastyką. Nie jest ważne, czy ktoś potrafi dobrze rysować , czy może wyjeżdża ciągle za linię, a niebo maluje uparcie na pomarańczowo😆. To nie jest ważne!Tutaj Twoje dziecko usłyszy, że jest świetne, że dobrze mu idzie, że tak jak robi też można, że każdy widzi świat inaczej i że to jest OK.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 791050773 lub kontaktując się z nami przez formularz: https://poradnia-pomoc.pl/index.php/kontakt/

5. Grupa rozwojowa dla młodych dorosłych

 • Dla osób w wieku 19 – 26 lat, po szkole ponadpodstawowej lub studiach, 
 • Dla mierzących się z procesem  wchodzenia w samodzielne, dorosłe życie – m.in. podejmowaniem pracy czy studiów, zmianą otoczenia i koniecznością budowania nowych satysfakcjonujących relacji lub chęcią stworzenia dojrzałego stałego związku. 
 • Dla osób zainteresowanych usamodzielnieniem się i planowaniem dalszego rozwoju.
 • Dla Tych, którzy chcę przyjrzeć się sobie w różnorodnych sytuacjach treningowych
  i zyskać przydatne doświadczenie.
 • Dla dociekliwych chcących poznać mechanizmy psychologiczne mające wpływ na nasze postrzeganie, myślenie i stany emocjonalne.
 • Dla chętnych poznać w praktyce różne narzędzia psychologiczne i chcących rozwijać i trenować swoje umiejętności społeczne.
 • Dla zainteresowanych rozwijaniem relacji z innymi i z samym sobą.  

Udział w zajęciach poprzedzony jest spotkaniem z naszymi specjalistami – to krótkie ok 20-30 minutowe spotkanie, na którym będziemy mogli się poznać. Będzie to także okazja do przedstawienia zasad grupy i wypełnienia niezbędnych dokumentów/załatwienia formalności.

Grupa ma charakter wsparciowo – rozwojowy, nie terapeutyczny. 

Jak wyglądają spotkania grupy?

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Trwają po 2h. 

Spotkania mają formułę mieszaną – częściowo opartą o program rozwijania umiejętności społecznych i poznawania narzędzi psychologicznych przydatnych w planowaniu własnego rozwoju i zwiększaniu efektywności osiągania celów, a częściowo otwartą, gdzie realizowane są tematy, które proponują i wnoszą osoby uczestniczące. 

Rozmawiamy o Waszych bieżących sprawach, dzielimy się doświadczeniami, wspieramy się wzajemnie. Spotkania są moderowane przez doświadczone osoby prowadzące, które dbają o wzajemny szacunek i przestrzeganie przyjętych przez grupę zasad.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 791050773 lub kontaktując się z nami przez formularz: https://poradnia-pomoc.pl/index.php/kontakt/

Warsztaty i prelekcje profilaktyczne dla uczniów czytaj dalej …
 1. Bezpieczna sieć – warsztaty kierowane dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Podejmowana tematyka: cyberprzemoc, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wirtualne znajomości, portale społecznościowe itp.
 2. Grupa rozwojowa dla młodych dorosłych

Oferujemy przygotowanie warsztatów, prelekcji i szkoleń indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczniów.

Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów czytaj dalej …
 1. Nie irytuj się człowieczku – warsztaty kierowane dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Podejmowana tematyka: rozpoznawanie emocji, radzenie sobie ze złością, rozwiązywanie konfliktów, sztuka komunikacji itp.
 2. Ale z Ciebie dobry kolega! – warsztaty kierowane dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Podejmowana tematyka: Zasady życia w grupie, współpraca, trening umiejętności społecznych.
 3. By umieć budować mosty a nie je palić. – warsztaty kierowane dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Podejmowana tematyka: integracja klasowa, rozwijanie umiejętności współpracy, mediacje klasowe.
 4. Nie daj sobie w kaszę dmuchać, czyli o asertywności i byciu dobrym dla siebie – warsztaty kierowane dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Podejmowana tematyka: sztuka komunikacji, rozpoznawanie własnych potrzeb, trening zachowań asertywnych.
 5. Złość bez wyrzutów sumienia – warsztaty kierowane dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Podejmowana tematyka: rozpoznawanie emocji, radzenie sobie ze złością, metody relaksacyjne.

Więcej informacji na temat warsztatów znajda Państwo tutaj :

Oferujemy przygotowanie warsztatów, prelekcji i szkoleń indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczniów.

Szkolenia dla nauczycieli czytaj dalej …
 1. Bezpieczna sieć – zajęcia omawiające kwestie bezpieczeństwa w sieci oraz procedur postępowania, gdy zjawisko cyberprzemocy pojawi się w placówce oświatowej.
 2. Depresja i samookaleczenia u dzieci i młodzieży – szkolenie obejmujące zagadnienia dotyczące wstępnego rozpoznawania zagrożenia oraz form pomocy i wsparcia, czy interwencji.
 3. Wspieranie twórczości i kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym – we współczesnym świecie, cechującym się zmiennością i wymagającym od człowieka szukania nietypowych rozwiązań, myślenie twórcze jest jedną z kluczowych kompetencji miękkich. Wysoki poziom kreatywności pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów. Dzięki niej, dzieci mogą z powodzeniem radzić sobie z licznymi sytuacjami życiowymi. Jak pisał Ken Robinson: „Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji. Im bardziej złożony staje się świat, tym i my musimy być bardziej kreatywni, aby sprostać jego wyzwaniom”. Kreatywność jest niezwykle ważną umiejętnością, która może być skutecznie ćwiczona i rozwijania już od najmłodszych lat. Warto wspomagać w tym procesie dzieci w wieku przedszkolnym. Pokazywać im otaczający je świat, wspierać wyobraźnię i chęć do twórczego działania.
 4. Budowanie i wspieranie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – Poczucie własnej wartości ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju dziecka. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie społeczne oraz emocjonalne. Wysoki poziom poczucia własnej wartości ma pozytywne znaczenie dla rozwijania potencjału rozwojowego dziecka oraz osiągania sukcesów edukacyjnych. Pozytywny obraz siebie jest fundamentem, który wspomaga dzieci w odkrywaniu otaczającego ich świata. Niski poziom poczucia własnej wartości przyczynia się do obawy przed porażką oraz niedocenienia własnych umiejętności. Ogromne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji u dziecka mają dorośli. Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, którzy swoją postawą chcą wspierać dzieci w kształtowaniu poczucia własnej wartości – tak aby każdy podopieczny czuł w sobie moc do odkrywania świata.
 5. Bajkoterapia – wykorzystanie bajki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym – Bajki są nieodłączną częścią dzieciństwa. Nie tylko bawią – ich zastosowanie jest znacznie szersze.W bajkach ukryta jest ogromna moc. Pomagają dzieciom w bezpieczny sposób poznać, zrozumieć i zmierzyć się z różnymi trudnościami w otaczającym ich świecie. Są bardzo dobrym narzędziem, które może być wykorzystywane w profilaktyce, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu czy z emocjami. Bajki w atrakcyjny dla dziecka sposób wpływają na jego wyobraźnię, uczą relaksacji i skupienia uwagi. Za pomocą bajek wyjaśniamy dzieciom świat. Dzięki czytanym historiom dzieci zdobywają nowe umiejętności i kompetencje wspomagające je w harmonijnym funkcjonowaniu w świecie, wskazując odpowiednią drogę. Sprawiają, że dziecko nie czuje się samotnie ze swoim problemem a dostrzega możliwości poradzenia sobie z sytuacją.
 6. Wykorzystanie filmu w profilaktyce oraz psychoedukacji wśród uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych – Oglądanie filmów najczęściej kojarzy się z aktywnością rozrywkową. Jednak odpowiednio dobrany film może stać się skutecznym narzędziem pracy z dziećmi oraz z młodzieżą w zakresie profilaktyki i psychoedukacji.  Widz często identyfikuje się z bohaterem z ekranu. Razem z nim przeżywa emocje, wczuwa się w jego sytuację, dzieląc wraz z nim troski i radości. Praca z filmem jest doskonałą okazją do opowiadania historii, z którą dzieci i młodzież mogą się identyfikować. Dobrze prowadzona praca z filmem prowadzi do rozwoju kompetencji emocjonalnych, uczy rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i radzenia sobie z emocjami. Film jest wyjątkowo atrakcyjnym nośnikiem treści edukacyjnych – sprawia, że dzieci i młodzież chętnie otwierają się na dyskusję i podejmują się refleksji nad prezentowanym w filmie tematem. Jest świetnym pomysłem na wartościową lekcję wychowawczą.  Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli starszych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pedagogów, wychowawców i wszystkich zainteresowanych osób, które poszerzając swój warsztat pracy o atrakcyjne dla odbiorców narzędzie chcą otworzyć pole do dyskusji na wiele ważnych tematów a jednocześnie zaszczepiać w podopiecznych zainteresowanie kinematografią.
 7. Nadpobudliwość u dzieci w wieku przedszkolnym – Dzieci nadpobudliwe często są wyzwaniem zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców. W tym obszarze kluczowe jest zrozumienie źródeł występujących trudności. Dzieci nadpobudliwe wymagają od dorosłych wiele uwagi, cierpliwości i spokoju. Skuteczna pomoc dziecku nadpobudliwemu musi opierać się na zrozumieniu. To dorośli są odpowiedzialni za wskazanie dziecku odpowiednich sposobów na kontrolowanie własnych emocji, skierowaniu energii w odpowiednie, akceptowalne społecznie aktywności. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkolnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przyczyn nadpobudliwości u dzieci i poznać metody pracy z podopiecznymi, u których występują tego typu trudności.
 8. Wpieranie i stymulacja koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – We współczesnym świecie zarówno dzieci jak i dorośli funkcjonują otoczeni mnogością dźwięków, obrazów i informacji. Wszechobecny nadmiar bodźców wpływa na to, że w obecnych czasach coraz częstszym problemem wśród dzieci jest trudność ze skupieniem.  Umiejętność koncentracji uwagi w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie społeczne dzieci oraz osiąganie przez nich sukcesów edukacyjnych. Koncentrację można skutecznie ćwiczyć i rozwijać. Warto nad nią pracować już od najmłodszych lat. Podczas szkolenia poruszona zostanie kwestia trudności w koncentracji uwagi wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaprezentowanie zostaną metody wpierania i rozwijania tej umiejętności. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, którzy poprzez swoje działania, odpowiednie ćwiczenia i zabawy chcą wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności koncentracji uwagi.
 9. Zaburzenia koncentracji uwagi a trudności szkolne dzieci. Uwaga dziecka zależy od temperamentu i procesów dojrzewania mózgu, ale środowisko zewnętrzne ma wpływ na ten rozwój. Na szkoleniu tym dowiemy się jakie skutki dla procesu uczenia się ma zaburzona koncentracja uwagi. Przestawimy także możliwe formy pomocy dziecku z takimi zaburzeniami oraz zaproponujemy proste ćwiczenia.
 10. Uczeń z dostosowaniem wymagań – i co dalej? – Szkolenie dotyczy dostosowania form i metod pracy oraz wymagań edukacyjnych do idnywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – m.in ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, dysleksja), nadpobudliwością psychoruchową, chorobą przewlekłą oraz innymi zaburzeniami. Szkolenie obejmuje analizę trudności ucznia oraz możliwe formy dostosowania.
 11. Pierwsza pomoc emocjonalnaczyli jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem i innymi trudnymi emocjami. – Zapraszamy Państwa na cykl zajęć, które będą okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i rozwijania umiejętności dotyczących podstaw pomocy emocjonalnej. Skupimy się głównie na zagadnieniu wspierania dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z lękiem i strachem, jednak przekazywane treści dotyczyć będą również szerszego kontekstu wspierania dziecka w radzeniu sobie w tzw. trudnej sytuacji (gdy przeżywa lęk, strach, złość, smutek, rozpacz, wstyd itd.) Jaki jest cel spotkań? Cóż, można powiedzieć, że w obecnej dobie znacząco wzrosła liczba trudności, z którymi trzeba się mierzyć, również w związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej zmianami w funkcjonowaniu społeczeństwa. Dotyczy to także naszych dzieci. Uważamy, że wzrosło zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności pomagające radzić sobie z emocjami towarzyszącymi trudnym sytuacjom. Jeśli spojrzymy na przeszkolenie społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, to dziś większość ludzi jest lepiej lub gorzej przeszkolona w tym zakresie (na zajęciach w szkole, na kursach prawa jazdy, podczas szkoleń BHP itd.). Tymczasem świadomość jak radzić sobie z naszymi własnymi emocjami i jak wspierać w tym naszych bliskich, zwłaszcza dzieci jest na dość niskim poziomie. Często opiera się na błędnych przekonaniach i stereotypach (typu „weź się w garść”, „jakoś to będzie”, czy „nie maż się, to nic takiego” itd.). Chcielibyśmy aby ta sytuacja się zmieniła, dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w naszym kursie. Kurs podstawy pierwszej pomocy emocjonalnej ma formę cyklu spotkań-modułów. Docelowo kurs planowany jest w formie stacjonarnej, obecnie jednak ze względu na obowiązujące obostrzenia przygotowaliśmy również formę online. Najkorzystniej jest uczestniczyć w całości kursu (5 spotkań), możliwe jest jednak wzięcie udziału w pojedynczym spotkaniu.
 12. Zadbaj o siebie – grupa superwizyjna dla Nauczycieli i Pedagogów.

Podczas wspólnych spotkań Nauczyciele będą mieli możliwość:

 • poznania specyfiki swoich relacji z innymi (podopiecznymi, współpracownikami, przełożonymi),
 • lepszego zrozumienia siebie i innych, swoich słabszych i mocnych stron,
 • poprawy efektywności i skuteczności współdziałania z innymi (rozwijania umiejętności komunikowania się, empatii, konfrontowania się z trudnościami)
 • wzbogacenia doświadczeń (uczymy się od każdego)
 • uzyskania wsparcia emocjonalnego i merytorycznego
 • odreagowania napięć powstałych w relacjach i pracy z ludźmi
 • obniżenia kosztów emocjonalnych podejmowanych działań i interwencji (odreagowanie emocji, przewartościowanie, trening zachowań i postaw asertywnych)
 • rozwijania odporności i siły psychicznej

13. Jak mówić, by nas słuchali, jak słuchać, by do nas mówili

Oferujemy przygotowanie warsztatów, prelekcji i szkoleń indywidualnie dostosowanych do potrzeb nauczycieli.

Warsztaty dla mężczyzn czytaj dalej …
 1. Męski punkt widzenia to grupa o charakterze rozwojowym, kierowana dla mężczyzn w wieku od 18 do 118 lat.

Udział w grupie daje możliwość dyskusji, poznania różnych, czasami kontrowersyjnych punktów widzenia, umożliwia sprawdzenie siebie w drodze rozmów, ćwiczeń i eksperymentu. Pozwala odkryć czym jest prawdziwa męska siła, w której zawiera się pewność siebie, odpowiedzialność, niezależność, tolerancja. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu postaw asertywnych, uczą konstruktywnie wyrażać swoje zdanie i przyjmować poglądy innych.

Tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia:

„Co znaczy być mężczyzną?”,

„Chłopaki nie płaczą?”,

„Siła i honor” (męskie ego, rywalizacja, agresja),

„Męski świat” (czy rzeczywiście tylko seks, sport, samochody i komputery?),

„Rola mężczyzny we współczesnym świecie”.

„Czy testosteron wszystko tłumaczy.”

Oferujemy przygotowanie warsztatów, prelekcji i szkoleń indywidualnie dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

Szkolenia dla firm czytaj dalej …

Oferujemy przygotowanie indywidualnie dostosowanych do potrzeb klienta warsztatów, prelekcji i szkoleń, obejmujących pracę w zakresie doskonalenia:

 • zdolności komunikacyjnych,
 • asertywności, rozwijania własnego potencjału i samoświadomości
  autoprezentacji,
 • efektywnej współpracy w grupie,
 • radzenia sobie ze stresem, tworzenia odporności i siły psychicznej,
 • twórczego i nieszablonowego myślenia, oraz podejmowania decyzji,
  skutecznego poszukiwania pracy.
Doradztwo zawodowe dla młodzieży czytaj dalej …

Pracownicy Poradni poMOC oferują wsparcie w określeniu możliwości i kompetencji zawodowych – w szczególności u uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz u uczniów szkół średnich.

W tym niezwykle ważnym okresie, kiedy młody człowiek podejmuje decyzje odnośnie kierunku dalszej edukacji, spotkanie z doradcą może okazać się niezwykle ważne. Często decyzja o wyborze szkoły średniej, czy wyborze rozszerzeń podejmowana jest pod wpływem emocji lub sympatii. Trudno w późniejszym czasie ją szybko zmienić. Warto zatem, by decyzja była jak najbardziej dostosowana do możliwości rozwojowych oraz upodobań młodego człowieka.

Coaching czytaj dalej …

Coaching to proces współpracy między klientem i coachem zmierzającej do określenia rzeczywistych celów klienta i ich skutecznej realizacji – dokonania zmiany w życiu klienta. Coach wspiera klienta w procesie zmiany bez mówienia mu, co ma robić i bez robienia tego za niego.

Coaching jest dla osoby:

 • czującej, że stać Ją na więcej niż osiąga, która chce zapewnić sobie optymalne warunki do osiągania zamierzonych celów;
 • dla której ważny jest własny rozwój;
 • zamierzającej wprowadzić istotne zmiany w Swoim życiu;
 • będącej na rozdrożu, zastanawiającej się co wybrać;
 • chcącej zbudować silną motywację do działania;
 • zdecydowanej podjąć wysiłek i wyjść ze swojej strefy komfortu by osiągnąć swoje cele
Aromaterapia czytaj dalej …

Współczesna aromaterapia może pomóc Tobie i Twojemu dziecku wpływając na rozwój, zachowanie, koncentrację, zdolności poznawcze, możliwości uczenia się, wyobraźnię, aż po działanie na uspokojenie, poprawę komfort snu, czy ograniczenie zachowań agresywnych i napadów złości.

 1. Masaż Raindrop – to połączenie starej chińskiej techniki stymulacji punktów na ciele człowieka odpowiedzialnych za zdrowy kręgosłup, strefy biodrowo-lędzwiowej i problemy z korzonkami z leczniczym działaniem 100% czystych terapeutycznych olejków eterycznych. W połączeniu z najczystszymi bazowymi olejami organicznymi m.in z kiełków pszenicy samopsza, ziarna sezamowego i orzecha kokosowego nadaje niesamowity atłasowy wygląd skóry i doskonale ja odżywia. A do tego genialnie stymuluje system immunologiczny człowieka i zwalcza wiele infekcji. Masaż RAINDROP łączy sztukę aromaterapii z masażem tych obszarów ciała, które odpowiadają i zapewniają uzyskanie równowagi i harmonii organizmu na poziomie zdrowia fizycznego, ale także mentalnym i emocjonalnym.
Zdjęcie z Facebooka naszej specjalistki

Warsztaty, szkolenia i prelekcje dla Rodziców czytaj dalej …
 1. Depresja i samookaleczenia u dzieci i młodzieży – szkolenie obejmujące zagadnienia dotyczące wstępnego rozpoznawania zagrożenia oraz form pomocy i wsparcia, czy interwencji.
 2. Wspieranie twórczości i kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym – we współczesnym świecie, cechującym się zmiennością i wymagającym od człowieka szukania nietypowych rozwiązań, myślenie twórcze jest jedną z kluczowych kompetencji miękkich. Wysoki poziom kreatywności pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów. Dzięki niej, dzieci mogą z powodzeniem radzić sobie z licznymi sytuacjami życiowymi. Jak pisał Ken Robinson: „Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji. Im bardziej złożony staje się świat, tym i my musimy być bardziej kreatywni, aby sprostać jego wyzwaniom”. Kreatywność jest niezwykle ważną umiejętnością, która może być skutecznie ćwiczona i rozwijania już od najmłodszych lat. Warto wspomagać w tym procesie dzieci w wieku przedszkolnym. Pokazywać im otaczający je świat, wspierać wyobraźnię i chęć do twórczego działania.
 3. Budowanie i wspieranie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym – Poczucie własnej wartości ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju dziecka. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie społeczne oraz emocjonalne. Wysoki poziom poczucia własnej wartości ma pozytywne znaczenie dla rozwijania potencjału rozwojowego dziecka oraz osiągania sukcesów edukacyjnych. Pozytywny obraz siebie jest fundamentem, który wspomaga dzieci w odkrywaniu otaczającego ich świata. Niski poziom poczucia własnej wartości przyczynia się do obawy przed porażką oraz niedocenienia własnych umiejętności. Ogromne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji u dziecka mają dorośli. Szkolenie dedykowane jest dla rodziców, którzy swoją postawą chcą wspierać dzieci w kształtowaniu poczucia własnej wartości – tak aby ich dziecko czuło w sobie moc do odkrywania świata.
 4. Bajkoterapia – wykorzystanie bajki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym – Bajki są nieodłączną częścią dzieciństwa. Nie tylko bawią – ich zastosowanie jest znacznie szersze.W bajkach ukryta jest ogromna moc. Pomagają dzieciom w bezpieczny sposób poznać, zrozumieć i zmierzyć się z różnymi trudnościami w otaczającym ich świecie. Są bardzo dobrym narzędziem, które może być wykorzystywane w profilaktyce, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu czy z emocjami. Bajki w atrakcyjny dla dziecka sposób wpływają na jego wyobraźnię, uczą relaksacji i skupienia uwagi. Za pomocą bajek wyjaśniamy dzieciom świat. Dzięki czytanym historiom dzieci zdobywają nowe umiejętności i kompetencje wspomagające je w harmonijnym funkcjonowaniu w świecie, wskazując odpowiednią drogę. Sprawiają, że dziecko nie czuje się samotnie ze swoim problemem a dostrzega możliwości poradzenia sobie z sytuacją.
 5. Nadpobudliwość u dzieci w wieku przedszkolnym – Dzieci nadpobudliwe często są wyzwaniem zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców. W tym obszarze kluczowe jest zrozumienie źródeł występujących trudności. Dzieci nadpobudliwe wymagają od dorosłych wiele uwagi, cierpliwości i spokoju. Skuteczna pomoc dziecku nadpobudliwemu musi opierać się na zrozumieniu. To dorośli są odpowiedzialni za wskazanie dziecku odpowiednich sposobów na kontrolowanie własnych emocji, skierowaniu energii w odpowiednie, akceptowalne społecznie aktywności. Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przyczyn nadpobudliwości u dzieci i poznać metody pracy z nimi.
 6. Wpieranie i stymulacja koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – We współczesnym świecie zarówno dzieci jak i dorośli funkcjonują otoczeni mnogością dźwięków, obrazów i informacji. Wszechobecny nadmiar bodźców wpływa na to, że w obecnych czasach coraz częstszym problemem wśród dzieci jest trudność ze skupieniem.  Umiejętność koncentracji uwagi w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie społeczne dzieci oraz osiąganie przez nich sukcesów edukacyjnych. Koncentrację można skutecznie ćwiczyć i rozwijać. Warto nad nią pracować już od najmłodszych lat. Podczas szkolenia poruszona zostanie kwestia trudności w koncentracji uwagi wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaprezentowanie zostaną metody wpierania i rozwijania tej umiejętności. Szkolenie dedykowane jest rodzicom, którzy poprzez swoje działania, odpowiednie ćwiczenia i zabawy chcą wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności koncentracji uwagi.
 7. Zaburzenia koncentracji uwagi a trudności szkolne dzieci. Uwaga dziecka zależy od temperamentu i procesów dojrzewania mózgu, ale środowisko zewnętrzne ma wpływ na ten rozwój. Na szkoleniu tym dowiemy się jakie skutki dla procesu uczenia się ma zaburzona koncentracja uwagi. Przestawimy także możliwe formy pomocy dziecku z takimi zaburzeniami oraz zaproponujemy proste ćwiczenia.
 8. Moje dziecko rozpocznie naukę w szkole. Na co powinienem zwrócić uwagę? – Naukę szkolną dzieci rozpoczynają, które w roku rozpoczęcia ukończyły lub ukończą 7 rok życia (rocznik 2014). Możliwe jest także w niektórych przypadkach wcześniejsze rozpoczęcie , a także odroczenie obowiązku szkolnego. W większości jednak , dzieci uczęszczające do przedszkola i realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne otrzymują do końca kwietnia od swoich nauczycieli opinię, na którą składa się informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W przypadku dzieci młodszych (rocznik 2015), które nie uczęszczały do przedszkola potrzebne jest wydanie opinii prze poradnię . Diagnoza gotowości określa umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole i wskazuje na trudności z którymi dziecko się jeszcze boryka. Na warsztatach dowiecie się Państwo jak interpretować te opinie, jak ćwiczyć osłabione funkcje oraz poznacie procedury postępowania w przypadku waszego dziecka. Porozmawiamy także na co zwrócić szczególną uwagę przed 1 września i jak dobrze rozpocząć przygodę ze szkołą.
 9. Moje dziecko ma 3 latka i nie mówi. – Każde dziecko ma swój rytm rozwoju. Niektóre dzieci szybciej zaczynają chodzić i są bardziej samodzielne, inne potrzebują więcej czasu. Jednakże zaburzony rozwój mowy dziecka i brak komunikacji z otoczeniem, to jeden z najczęściej rozpoznawanych przez rodziców symptomów, że ich dziecko nie rozwija się prawidłowo. Na co powinniśmy jako rodzice zwrócić uwagę? Z czego może wynikać zakłócony rozwój mowy? Gdzie powinniśmy się udać i jak ćwiczyć mowę dziecka ? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo w trakcie szkolenia prowadzonego przez specjalistę pracującego od lat z dziećmi z mutyzmem wybiórczym.
 10. Problemy dziecka z mutyzmem wybiórczym. – Mutyzm to brak lub ograniczenie mówienia przy zachowaniu rozumienia mowy. Najczęściej pojawia się w wieku przedszkolnym i często mylony jest z wrodzoną nieśmiałością dziecka. Niestety dziecko z mutyzmem wymaga pomocy specjalistycznej i terapii. Na szkoleniu dowiemy się jak rozpoznajemy to zaburzenie oraz jak może przebiegać jego terapia.
 11. Jak radzić sobie z przedszkolakiem – łobuziakiem? – Często rodzice szukając sposobów na zachowania trudne swoich dzieci nieświadomie powielają błędy , a tym samym utrwalają te zachowania. Dochodzi do eskalacji trudności ,a to z kolei rodzi ich frustrację i bezradność. Na tym szkoleniu nauczymy się rozpoznawać zachowania niepożądane, dowiemy się , kiedy powinno się interweniować. Przeanalizujemy także zachowania dzieci, nad którymi rodzice mogą sami popracować oraz takie, które wymagają konsultacji u specjalistów.
 12. Pierwsza pomoc emocjonalnaczyli jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem i innymi trudnymi emocjami. – Zapraszamy Państwa na cykl zajęć, które będą okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i rozwijania umiejętności dotyczących podstaw pomocy emocjonalnej. Skupimy się głównie na zagadnieniu wspierania dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z lękiem i strachem, jednak przekazywane treści dotyczyć będą również szerszego kontekstu wspierania dziecka w radzeniu sobie w tzw. trudnej sytuacji (gdy przeżywa lęk, strach, złość, smutek, rozpacz, wstyd itd.) Jaki jest cel spotkań? Cóż, można powiedzieć, że w obecnej dobie znacząco wzrosła liczba trudności, z którymi trzeba się mierzyć, również w związku z sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej zmianami w funkcjonowaniu społeczeństwa. Dotyczy to także naszych dzieci. Uważamy, że wzrosło zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności pomagające radzić sobie z emocjami towarzyszącymi trudnym sytuacjom. Jeśli spojrzymy na przeszkolenie społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, to dziś większość ludzi jest lepiej lub gorzej przeszkolona w tym zakresie (na zajęciach w szkole, na kursach prawa jazdy, podczas szkoleń BHP itd.). Tymczasem świadomość jak radzić sobie z naszymi własnymi emocjami i jak wspierać w tym naszych bliskich, zwłaszcza dzieci jest na dość niskim poziomie. Często opiera się na błędnych przekonaniach i stereotypach (typu „weź się w garść”, „jakoś to będzie”, czy „nie maż się, to nic takiego” itd.). Chcielibyśmy aby ta sytuacja się zmieniła, dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w naszym kursie. Kurs podstawy pierwszej pomocy emocjonalnej ma formę cyklu spotkań-modułów. Docelowo kurs planowany jest w formie stacjonarnej, obecnie jednak ze względu na obowiązujące obostrzenia przygotowaliśmy również formę online. Najkorzystniej jest uczestniczyć w całości kursu (5 spotkań), możliwe jest jednak wzięcie udziału w pojedynczym spotkaniu.
 13. Spotkania dla mam

Od stuleci kobiety gromadziły się w większych grupach, aby się wspierać, słuchać i wymieniać doświadczeniem. Dawało to poczucie bezpieczeństwa, siłę, możliwość odkrywania siebie i oswajania lęków. Teraz my chcemy Was, młode mamy, zaprosić do stworzenia własnej wioski.

Warsztaty to cykl 6 spotkań w kobiecym kręgu adresowanych do mam dzieci do 1 roku życia.  W zajęciach można uczestniczyć samemu lub z maluszkiem. Będzie to okazja do nawiązania nowych znajomości, podzielenia się swoimi doświadczeniami i zobaczenia, że nie jesteście z nimi same, wsparcia i zdobycia wiedzy. Przykładowe tematy, które będą poruszane w ramach spotkań:

– historie porodowe,
– emocje w połogu i macierzyństwie,
– jak odnaleźć się w nowej roli i nie zapomnieć o sobie,
– radzenie sobie z “dobrymi radami”,
– relacje w parze po pojawieniu się dziecka,
– złość w macierzyństwie,
– rozwój noworodka (dlaczego maluch płacze, rozwój zmysłów, sen dziecka).

W przestrzeni naszego kręgu możesz czuć się bezpiecznie. Tu nikt nie ocenia. Możesz podzielić się czymś jeśli chcesz, albo tylko słuchać innych.

Kiedy: poniedziałki godz. 9:00-11:00, startujemy 17 stycznia!

Inwestycja: 100zł/spotkanie

Miejsce: Poradnia poMOC, Zabrze, ul. 3go Maja 25

Dla pierwszych 3 zgłoszonych mam konsultacja pediatryczna gratis!

Zapisy i szczegóły: tel. 791 050 773, e-mail: kontakt@poradnia-pomoc.pl

Prowadząca: Marta Muranowicz, psycholożka. Towarzyszę kobietom i ich partnerom w czasie ciąży i po porodzie. Jestem też instruktorką porodu w głębokim relaksie (hipnoporodu). Realizuję zajęcia psychoedukacyjne w ramach szkół rodzenia, organizuję warsztaty dla par spodziewających się dziecka i prowadzę poradnictwo psychologiczne. Można mnie też spotkać w social mediach (Instagram – Psychologia Blisko Mamy). Stale pogłębiam swoją wiedzę i warsztat pracy na kursach i szkoleniach dotyczących psychologii prenatalnej.

Warsztaty dla młodzieży:
Obudź w sobie psychologa czytaj dalej …

Obudź w sobie psychologa to warsztaty skierowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych, których fascynuje tematyka dotycząca funkcjonowania człowieka, jego świata emocjonalnego oraz motywacji zachowań. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, można wziąć udział w całym cyklu, bądź w poszczególnych modułach. Przewidywana tematyka:

 1. Zajęcia integracyjne – na czym polegają, jaki jest ich sens?
 2. Jestem psychologiem i co dalej? – czyli czym zajmuje się psychologia.
 3. Po co ten psycholog? Czym się różni od “kołcza”, czy wróżbity? Fakty i mity o pracy psychologa.
 4. Psychoterapia – nurty psychoterapeutyczne i związane z nimi ciekawostki.
 5. Relaksacja, genogram, psychodrama – rożne techniki wykorzystywane w pracy z pacjentem.
 6. Aha, uhm, rozumiem, że… Czyli o technice aktywnego słuchania i błędach w komunikacji.
 7. Jaką mam osobowość, czyli najważniejsze testy psychologiczne – omówienie i ćwiczenia.
 8. Emocje, myślenie i zachowanie. Jak się to przeplata, jak myślenie zastawia na nas pułapki?
 9. Przegląd zaburzeń psychicznych – studium przypadku.
 10. Efekt Lucyfera czyli o eksperymentach psychologicznych.
 11. Dowodzik proszę! czyli w jaki sposób prowadzi się badania w sposób naukowy.
 12. Psychologia rozwoju człowieka.

Możliwe zmiany w tematyce, w zależności od potrzeb i zainteresowań grupy.

Pamiętaj – jesteśmy po to, by dawać MOC #PoradniapoMOC