Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. ~ Freiya Asgard

Archive

MMPI – 2

MMPI – 2, czyli Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2), to jeden z najbardziej znanych i używanych testów psychologicznych w diagnostyce klinicznej. Został opracowany w latach 40. XX wieku przez grupę psychologów z University of Minnesota, dlatego nazwano go “Minnesota”. Test MMPI -2 został stworzony w celu pomiaru różnych aspektów osobowości

Read More

Zaburzenia Osobowości u Dorosłych: Zrozumienie, Diagnoza i Wsparcie

Zaburzenia osobowości są złożonymi stanami psychicznymi, które wpływają na sposób myślenia, funkcjonowania emocjonalnego oraz interakcje społeczne jednostki. U dorosłych mogą one wywoływać znaczne trudności w codziennym życiu oraz relacjach z innymi ludźmi. Jest to ważne zagadnienie, które warto zgłębić, aby zwiększyć świadomość oraz zrozumienie dla osób dotkniętych tymi zaburzeniami. 1. Co to są zaburzenia osobowości?

Read More

ADHD U DOROSŁYCH

ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi) u dorosłych manifestuje się różnorodnie, a objawy mogą być subtelne, co utrudnia często rozpoznanie. Oto kilka powszechnych objawów ADHD u dorosłych: Trudności z Koncentracją i Uwagą: Osoby dorosłe z ADHD mogą mieć problemy z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu, łatwo się rozpraszać i trudno im skupić się na

Read More

DIAGNOZA ADHD U DZIECI I MŁODZIEŻY

ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi, to neurobiologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na funkcjonowanie mózgu i zachowanie jednostki. Oto kilka kluczowych informacji na temat ADHD: Deficyt Uwagi: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w skupianiu uwagi, utrzymywaniu uwagi na zadaniu i unikaniu rozproszeń. To może wpływać na ich zdolność do zrozumienia i przetworzenia

Read More