Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. ~ Freiya Asgard

Pierwsza poMOC emocjonalna – szkolenie dla Nauczycieli

Pierwsza poMOC emocjonalna – szkolenie dla Nauczycieli

Cele spotkania:

  1. Przekazanie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych oraz zachowań autodestrukcyjnych
  2. Poszerzenie wiedzy na temat możliwości dostosowania form i metod pracy z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi
  3. Uzyskanie wskazówek do pracy profilaktycznej w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  4. Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat pracy indywidualnej z uczniem z zaburzeniami psychicznymi

Metody pracy:

  1. Prelekcja
  2. Opis przypadków
  3. Metody warsztatowe

Czas trwania:

3 godziny lekcyjne

Przykładowa tematyka:

admin1281