Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. ~ Freiya Asgard

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Program TUS (Trening Umiejętności Społecznych) jest kierowany do osób, które:

  • mają problem w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami lub z dorosłymi;
  • mają trudność w przestrzeganiu norm społecznych;
  • nie umieją dostosować się do nowych sytuacji społecznych.

TUS powstał po to, by ograniczyć zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, wspierać młodych ludzi w rozwoju i poprawić ich funkcjonowanie społeczne.

W trakcie naszych zajęć z TUS chcemy wzmacniać mocne strony, wyposażać w umiejętności, zmniejszać poczucie osamotnienia i zagubienia młodych ludzi.

TUS działa kompleksowo na wiele obszarów kształtującej się osobowości młodego człowieka, zaspokaja takie potrzeby, jak:

  • chęć przynależności do grupy rówieśniczej,
  • budowanie szczęśliwych relacji,
  • potrzeba aprobaty społecznej,
  • dążenie do autonomii, niezależności,
  • poczucie sprawczości.

Dodatkowe zadania TUS, to: rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, pomoc w rozwijaniu empatii oraz umiejętności wyrażania swoich uczuć i opinii, zdolności do podejmowania decyzji i co za tym idzie ponoszenia konsekwencji tych decyzji.

admin1281