Nasi logopedzi proponują pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w następującym zakresie:

Diagnoza neurologopedyczna czytaj więcej …

Nasi neurologopedzi przeprowadzają diagnozę, która obejmuje takie funkcje, jak: budowę i funkcjonowanie aparatu mowy, oddychanie, napięcie mięśniowe, czynności pokarmowe, mowa bierna i czynna, kompetencja językowa, a u dorosłych dodatkowo – mowę spontaniczną, rozumienie mowy oraz umiejętności: nazywania, powtarzania, czytania i pisania.

Jedną ze stosowanych metod diagnostycznych jest Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD. Jest to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obejmuje: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

Wczesna interwencja logopedyczna czytaj więcej …

W okresie niemowlęcym rola wczesnej stymulacji werbalnej jest niezwykle istotna dla przyswajania przez dziecko kolejnych elementów języka. Te wszystkie pierwsze  umiejętności dziecko nabywa od osób z najbliższego otoczenia. 

Wczesna interwencja logopedyczna skupia się na stymulacji funkcji bazowych potrzebnych dla rozwoju mowy m.in. : karmienie maluszka: pozycjonowanie do karmienia, ssanie, jedzenie za pomocą łyżeczki oraz picie z kubka, przez słomkę, odgryzanie, gryzienie i żucie; utrwalanie prawidłowych wzorców oddechowych, ważne również dla prawidłowego rozwoju twarzoczaszki; masaż niemowląt (dotyk wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnich partii mózgu); terapeutyczna zabawa.

Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM) czytaj więcej …

Szacuje się, że 50 % dzieci oddycha przez usta, co może powodować:

– nieprawidłowy rozwój szczęki i ogólną deformację twarzy,

– wady zgryzu,

– nieprawidłową spoczynkową pozycję języka,

– utrwalanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości, a także inne np. skrócone wędzidełko podjęzykowe, nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego, czy zaburzenia integracji sensorycznej, mogą w konsekwencji wspierać procesy kompensacyjne i wady wymowy.Do najczęstszych wad wymowy należą:

* Seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.

* Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski „r”.

* Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski „k”.

* Gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski „g”.

* Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski „l”.

* Nosowanie.

* Mowa bezdźwięczna.

Terapia zaburzeń mowy czytaj więcej …

Terapia zaburzeń mowy spowodowanych całościowymi zaburzeniami rozwoju, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, deficytami układu nerwowego oraz zespołami genetycznymi.

Wykorzystywanie w pracy metod sensomotorycznych wspomaga przeprogramowanie zaburzonych funkcji, optymalizuje funkcjonowanie układu neurosensomotorycznego, ośrodkowego układu nerwowego, przez co uzyskujemy pozytywne zmiany w neurorozwoju i uczeniu się. Wykorzystywane holistyczne metody pracy oddziałują na wszystkie zmysły, normalizują napięcie mięśniowe i usprawniają obszar ustno-twarzowy, w celu wsparcia mechanizmów neuroplastycznosci mózgu i uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Metody pracy wspomagające terapię ustno-twarzową dobierane są indywidualnie do potrzeb, w zależności od postawionej diagnozy i opracowanego indywidualnego programu terapeutycznego. 

Wybrane techniki wspomagające terapię ustno-twarzową:

– Terapia Neurotaktylna wg S. Masgutowej.

– Sensomotoryczna terapia ustno-twarzowa wg programu dr Anny Regner.

– Integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr Svetlany Masgutowej.

– Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel.

– Terapia oddechowa wg metody K. Buteyko.

– Technika VITAFLEX wg Stanley’a Burroughs’a.- Aromaterapia kliniczna.

Elektrostymulacja czytaj więcej …

Elektroterapia jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Metoda ta jest dedykowana tym osobom, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, w szczególności języka, warg i podniebienia.

Zabieg elektrostymulacji dzięki dobrze dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów. Elektrodiagnostyka pozwala ocenić pobudliwość nerwów i mięśni oraz zastosować odpowiedni proces terapeutyczny. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje ich wzmocnienie oraz przyrost ich masy.

Pamiętaj – jesteśmy po to, by dawać MOC #PoradniapoMOC